Dnes je:Pro zdrav dchn

Nemoci dchacch orgn pat k nejastjm kadodennm onemocnnm. Nkdy ani nevme, pro zanme pociovat, e se ns chyt njak nemoc. Ctme se maltn, tee nm z nosu, pak pijde kael a bolesti krku. Vtinu tchto nemoc nachlazen, chipku, znt prduek, anginu zpsobuj bakterie a viry, kter kolem ns poletuj a ekaj na nejmen oslaben na imunity. Nkdy je zpsobuje tak prochlazen, kdy ns zastihnou situace, e nhle promrzneme nebo zmokneme. Pi tchto astch potch jsou bylinky nejlepm lkem a osvden lidov recepty i dnes pomhaj mnohokrt lpe ne oficiln medicna. Bylinkov aj, vitaminy, koupel, inhalace a tepl postel dok vce ne jakkoli jin medikamenty. Tyto chipkov stavy astokrt podceujeme, neuvdomujeme si jejich nebezpe v tom, e po delm psoben pejdou na jin orgn a napadnou napklad srden sval, jtra, ui, plce, pohrudnci nebo dal orgny. Proto bylinksk praxe doporuuje pi prvnch pznacch nasadit vechny zbran a snait se s onemocnnm co nejdve skoncovat, co se obvykle poda za 4-6 dn.

vcarsk sirup na plicn nemoci

Smchme stejn dly kvtu divizny, lpy, nat matedouky jitrocele, pikniku a ebku. Do 1l vody dme 10 lic smsi, krtce povame, nechme mrn vychladnout, scedme a pidme 1 kg prodnho cukru. Dobe zamchme a nalijeme do tmav lhve. Uvme tikrt denn po lice, po jdle.

Obklad na plce a prduky

Smchme 2 najemno nastrouhan cibule se lc drcench plod jalovinky, lc vinnho octa, 2 lcemi ovesn mouky a olivovho oleje. Dobe zamchme. Vlome do tenkho pltna a pilome na hrudnk. Nemocnho dobe pikryjeme, obklad nechme psobit alespo hodinu.

Cibulov va na nemoci prduek

Nkolik cibul odstavme a do vy pidme stejn mnostv medu. Rozmchme a bereme v prbhu celho dne po lice, kad dv hodiny. Tento lk je prospn i na trven a zvyuje imunitu organismu.

aj na znt prduek

Na tento ast znt pouijeme sms stejnch dl kvtu prvosenky slzu, divizny, listu jitrocele a koene proskurnku. Dv lce smsi dme do vlan vody a nechme 8 hodin macerovat. Ohejeme k bodu varu, ale nevame, a nechme pikryt vyluhovat. Scedme, dobe ochutme medem a citronem, dme do termosky a uvme kadou hodinu po lci.

Protiastmatick aj

Pipravme ho ze stejnch dl listu jitrocele, koene omanu, podblu a proskurnku, nat srdenku a semene fenyklu. Dv lce smsi dme veer do 1/2 1 tepl vody, pidme na lupeny rozebranou polovinu cibule a nechme do rna macerovat. Uvedeme do varu a nechme pikryt 20 minut vyluhovat. Pijeme 2-3krt denn.

Dal recept

Ke dvma dlm kvtu (listu) sedmikrsky pidme po jednom dlu nat pikniku, zbhovce, popence a bukvice. aj dobe o-sladme medem a pijeme po doucch. V sezon meme sms erstvch bylin odavnit a uvat 2-3krt denn po lice.

Bukvicov vno

erstvou horn st nat bukvice nadrobno naeeme. Pt lic smsi nechme 2-3 tdny macerovat v 1l blho vna, obas proteseme. Scedme, pidme podle chuti 3-4 lce medu a uvme nkolikrt denn po lci jako prostedek proti kali a astmatu.

Cibulov med

Ti a tyi stedn velk cibule nakrjme nadrobno nebo nasekme v mixru. Bohat je zalijeme teplm rozputnm medem a nechme za obasnho mchn na teplm mst 2-3 hodiny. Propasrujeme pes hust sto a uvme kadou hodinu po lice.

Mikolkv recept proti chipce

Dv stedn velk cibule nadrobno nasekme a krtce povame v 1/2 l vody se 2 lcemi cukru. Odstavme a nechme stt. Pes sto dobe propasrujeme, pidme stavu z 1 citronu a lci medu. Podvme po lice, tepl a hork nkolikrt denn, hlavn ped spanm.

Univerzln prsn aj

Pipravme ajovou sms ze stejnch dl listu (kvtu) podblu, kvtu divizny, prvosenky, nat plicnku, sedmikrsky a matedouky. aj pipraven obvyklm zpsobem pijeme ochucen medem a citronem nkolik dn, zvl᚝ v chipkovm obdob.

aj pi chipkovch onemocnnch

Pipravme ajovou sms z kvtu ernho bezu, lpy a nat rozmarnu. Dv lce rozdrcen vrbov kry veer namome do 1 l vody, rno krtce povame, pidme 2 lce pipraven ajov smsi a nechme 15 minut vyluhovat. Ochutme medem a citronem a v nkolika dvkch vypijeme bhem dne.

Dal recept

Smchnm stejnch dl drcench suench pk, bezovho a lipovho kvtu dostaneme vynikajc a chutn aj, kter pijeme pedevm v pechodnch ronch obdobch, kdy hroz chipka a prochlazen. Tohoto aje s medem a citronem meme vypt a 1 1 denn.

esnekovo-citronov npoj

Do 1/4 1 hork vody vymakme vu z 1/2 citronu. Pidme 1 strouek prolisovanho esneku a liku medu. Zamchme a pomalu popjme pi chipkovch onemocnnch.

Protichipkov koupel

Ctme-li, e na ns leze chipka, ale tak po promrznut, promoknut, vdy, kdy nm hroz prochlazen, pipravme si teplou koupel. Do 2-3 1 vody dme 10 lic mladch vhonk borovice nebo smrku, krtce povame a scedme do koupele. Meme pidat 10 kapek eukalyptovho nebo jinho livho oleje. Teplotu zvyujeme na 40-42 C, koupel m trvat 20-30 minut. Koupel na mh srdce, proto nen vhodn pro lidi se srdenmi a cvnmi onemocnnmi.

Dal recept

Dvanct lic nat matedouky zkolist krtce povame ve 2-3 1 vody a nechme stt. Scedme do vanov koupele a dle postupujeme podle pedchzejcho receptu.

Fialkov med podle Bylinke Juraje Fndlyho

Usuenou na fialky pomeleme na prek a pidme takov mnostv teplho medu, aby se vytvoila hust kasika Nkolikrt denn 1 liku pomalu poutme dol, do krku, nebo med liv psob hlavn v jcnu, ne v aludku.

Kenov med

Jemn nastrouhan ken rozmchme s medem v pomru 1:1 na kasiku. Pi chipkovch onemocnnch a jarn nav snme nkolikrt denn liku medu.

ajov sms na podporu lby tuberkulzy

Smchme stejn dly koene jitrocele, nat truskavce, plicnku, pesliky a slzu. Obvyklm zpsobem z tto smsi pipraven aj pijeme 2-3krt denn.

Dal recept

K pprav aje pouijeme stejn dly mletho nebo drcenho koene omanu a lkoice. Dv lce dme do 1/2 1 studen vody, nechme stt, pak pomalu ohvme a do varu a pikryt nechme vychladnout. Osladme medem a pijeme rno a veer po polovin mnostv.

Fialkovo-beanov kapky proti kali

Po 2 lcch nasekan nat fialky a list beanu zalijeme 1/2 1 vodky a nechme 3 a 4 tdny macerovat, obas proteseme. Scedme, pidme podle chuti med a dme do tmav lhve. Uvme nkolikrt denn po mal lice.

Lk na kuck kael podle bylinke Karla

Sklenici voln naplnme erstvmi kvty divizny a zalijeme koakem. Nechme ti tdny macerovat na slunnm mst. Scedme, pidme lci medu a uvme po 1 lice tikrt denn po jdle. Pi silnm zchvatu kale uvme astji. Nejlepm lkem je vak pestat kouit.

Sirup fare Kneippa proti kali

Pipravme ajovou sms ze dvou dl jitrocele, k nmu pidme po jednom dlu listu (kvtu) podblu a nat pelyku. tyi lce smsi krtce povame v 1/2 1 vody a nechme 15 minut vyluhovat. Pidme 4 lce medu a v kastrole nechme na plotn-ce na velmi slabm ohni zahustit. Uvme kadou 1/2-1 hodinu, ale jen nkolik dn bhem zchvat kale.

Dal recept sirupu proti kali

Jeden kilogram mladch jehlinatch vhonk z borovice, smrku a jedle povame 15-20 minut ve 3 l vody. Nechme tden stt na slunnm mst. Scedme, pidme po 1/2 kilogramu prodnho cukru a medu, potom velmi pomalu na mrnm ohni zahuujeme, dokud nezsk hustotu sirupu. Uvme jen krtkodob, po lice 5-7krt denn.

ajov sms proti dtskmu kali

Udlme ji ze stejnch dl kvtu divizny, slzu, prvosenky a lupnk re. aj ochutme medem a pomeranovou vou, vlan dvme dtem po lice v prbhu celho dne, aby aj stle psobil v prdukch.

ajov sms na ulehen vykalvn hlen

Ke dvma dlm nat tyminu obecnho pidme po jednom dlu listu jitrocele, koene prvosenky a semene anzu. Dv lce smsi dme do 1/2 1 tepl vody a nechme pes noc macerovat. Rno pomalu uvedeme do varu a pikryt vyluhujeme 15 minut. Scedme, osladme medem a vlan aj uvme po lcch bhem celho dne.

Dal recept

ajovou sms pipravme a uvme podle pedchzejcho receptu ze stejnch dl kvtu slzu, nat matedouky, tyminu a semene fenyklu.

Kopiva na sennou rmu

Nejlepm prostedkem je kopivov tinktura. erstv koncov vhonky rozmixujeme s vodkou na dkou kai, nechme stt a pefiltrujeme. Uvme po lice 3-5krt denn a zapjme vodou.

Orientln medov npoj

Do 1/2 l vody dme 10 hebk, 5 bobulek celho ernho pepe, liku nastrouhanho zzvoru a mlet skoice. Uvedeme do varu a 5 minut povame. Pidme po 1 lci nat mty a tezalky a nechme pikryt 15 minut vyluhovat. Scedme, pidme lci medu a vu z 1/2 citronu. Npoj pijeme pi prochlazen, pomalu, hork, v zim tak jako pochoutkov aj.

Jitrocelov sirup

Deset lic nakrjench list jitrocele rozmixujeme v 1/2 1 vody. Pidme 1 dl blho destiltu a nechme 1-2 dny stt. Pefiltrujeme, pidme 4 lce medu, trochu ohejeme, rozmchme a ulome do tmav sklenice na chladn msto. Uvme 3-5krt denn po 1 lice, po jdle. Tento sirup souasn ist krev.

Dal recept

Z jitrocelovch list vymakme erstvou vu a smchme ji se stejnm mnostvm teplho medu.

Lipov vno

tyi hrsti erstvch lipovch kvt zalijeme 4 1 vody, pevaen s 1/2 kg cukru. Pidme 1 oloupan, na koleka nakrjen citron, 1/2 kg medu a vinn kvasinky. Nechme tden nakvasit. Pak scedme a nechme vykvasit, nejlpe v demionu s kvasnou ztkou. Pijeme po 1/2 sklenice tikrt denn, hlavn v chipkovm obdob.

Mrkvov sirup

Do vtho kastrolu dme 1/2 1 erstv mrkvov vy a 4 lce medu. Na plotnce a velmi mrnm ohni, jen za obasnho mchn zahustme na hustotu sirupu, nevame. Uvme 1 liku ptkrt denn. Je to starodvn osvden recept na kael a vechny nemoci prduek.

Popencov mlko

Dv lce popence pivedeme do varu v 1/2 1 mlka a pikryt nechme vyluhovat 20 minut. Scedme, pidme lci medu, pijeme hork, pomalu, po doucch, cel veer, hlavn ped spanm. Toto mlko pomh pi astma a vech potch dchacch orgn.

aj proti chrapotu

Dv lce kvtu bezu krtce povame v 1/2 1 vody a nechme pomalu pikryt vychladnout. Scedme, pidme podle chuti citron a med. Vlan aj pijeme v astch malch dvkch bhem celho dne.

Bylinkov inhalace

Hlavnmi slokami tto inhalace je kvt hemnku, proskurnku a na dobromysli. K doplnn meme pidat nkterou z dalch rostlin dobe psobcch na dchac orgny, jako jsou ebek, mta, plicnk, pod-bl, matedouka, divizna, slz, fialka a prvosenka. Deset lic tto smsi dme do 2-3 1 vody, kdy zan vt, odstavme a nechme 10 minut stt. Znovu ohejeme a k varu, pod prostradlem nebo runkem hluboce vdechujeme co nejteplej vpary stdav nosem a sty 10-15 minut. Inhalaci nkolikrt denn opakujeme. Tato star, o-svden a dnes zapomenut procedura m siln inky a pat k nejlepm lkm na vechna chipkov onemocnn. Do inhalace pro dti dme vt podl hemnku, kter je vhodn i pro nejmen dti. Peneseme je do mal mstnosti kuchyn, koupelny, kterou zaplnme vpary z inhalace. Hrnec dme vedle postlky, meme kolem n rozvet runky namoen v inhalan smsi.

Jak bude?

In-počasí

A na chalupě?

  Počasí radar http://www.slunecno.cz

Napište mi

    

302-150-769

Jste návštěvník:

TOPlist